Hur såg Uppveda ut för 300 år sedan. Kartorna visar Uppveda med gårdar, till kartorna hör beskrivningar om bla a ägarförhållanden.