Byn var bebodd under järnåldern 500 fkr- 1000-talet. Det vet vi sedan man funnit gravar i Kalvhagen, en upptäckt som gjordes 1997. Det kan inte ha varit tidigt eftersom området är beläget under högsta kustlinjen(??) och landhöjningen antagligen var stor.
Fornminnet finns registrerat hos RAÄ: Vätö 49:1