Södergården 1972

Inventeringen utfördes av Stockholms Läns Museum. Bilder och texter är inscannat från Länsmuseets sammanställning.
Uppveda_alla (pdf-fil med  bilder från inventeringen, 35 mb)