Kontakta gärna oss på: uppveda@gmail.com

Styrelsen:

Hans Helander, ordförande
0705 420389   helander.uppveda@telia.com

Marie Kraft, kassör

Johnny Rosén, sekreterare   
0705 215603   johnny.rosen@telia.com

Henrik Skärblom

Christer Schweitz, suppleant 
070-7137020  christer@artefakt.se