På 1920- talet fann man en silverskatt nedgrävd vid Västergårdens ladugård som tidigast kunde vara från 1070-talet. Den består av arabiska, danska, tyska och anglosaxiska mynt, samt hängsmycken.Den finns nu på Historiska museét , iventarienummer:17528:3.