Sprängar David

Våren 2010 träffade några cirkeldeltagare David Lundman. Han kallas ”SprängarDavid” och föddes 1921.

På 30-talet tränade han sprängning på stubbar. Det gällde att få ihop en billast stubbar, som kördes till Stockholm för att bli bränsle. På den tiden handlade David sprängmedlen i en vanlig speceriaffär. Han sålde också 80 m2 stubbar till Holmens bruk och fick betalningen från Lewenhaupt i Lund. Under 50-talet arbetade David med branddammarna vid Holmens.

Arbetet vid ån
Under 1950-talet skulle ån i Uppveda förbättras och markägarna gick ihop om ett dikningsföretag. Fredriksson i Södergården var ordförande. David var då delägare i ”Sedell & Lundman”, vars firma tog hem anbudet för hela arbetet. David vill minas att det rörde sig om mellan 60- 70 tusen kronor.

Utvidgning av ån

Arbetet innebar att vidga, rensa och spränga ån från branddammen vid Östergården till kärret i nordväst. Ån skulle sänkas 30 cm. Det innebar 8 sprängningar ca 60 m väster om ”Kalle Lasse”. Arbetet varade från vår till höst i cirka 7 månader. Under grävmaskinens lavar hade man 10-12 2-metersstockar som var hopbundna med vajrar. Detta för att maskinen inte skulle sjunka ner i det som David kallar ”jäs-moar”.

Jäsmoarna växer underifrån och är vanskliga att arbeta på.
Per-Erik Eriksson körde bort matjorden. Kalle Lasse gjorde dagsverken för dikningen och han kom ibland i två högerstövlar, något som David minns med förtjusning. Kalle Lasse tjänade 4,50 kr i timmen när han arbetade. Han var inte särskilt munter och bjöd aldrig på kaffe.
Helge Eriksson däremot bjöd på både kaffe och snaps.

En olycka inträffade när en stubb-brytar-spärr lossade när dom jobbade nedanför Kalle Lasse. David arm gick av och han körde in till Norrtälje på mopeden och fick armen gipsad.
David minns även att Forslunds varv fanns kvar.
Efter utfört arbete besiktade Lantmännen och Skogsvårdsstyrelsen arbetet.

Nedskrivet efter minnesanteckningar av Bitte Greek
.