När man gick genom skogen mot Vissbole, kom man först till Kråksbole, där fick man första supen. Därefter fortsatte man att promenera mot Brännbole, där fick man andra supen. Till sist kom man fram till Vissbole, där fick man tredje supen; då blev man vis.
Nedtecknat av Henrik Skärblom 2010-10-31