Hur blir man medlem?

Medlemsskap: För att bli medlem behövs att du bor,  sommarbor eller äger fastighet  i Uppveda.
Medlemsavgift är för närvarande 100 kr per hushåll och år. Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till byalaget via pg 561280-9

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress