Bilden visar ett bomärke från Erik Erson som bodde på Norrgården

Varför finns Uppveda Byalag

Byalaget bildades av ett gäng entusiaster som tyckte att det fanns mycket av gemensamma intressen att utforska och vårda i den trakt som går under namnet Uppveda. Dessutom fanns en förhoppning om att genom att göra detta tillsammans, alla vi som bor i Uppveda, skulle gemenskapen öka och därmed skulle det bli ännu trevligare att bo i området.

Syfte och mål

I våra stadgar står det.
Föreningens syfte är att främja Uppvedas gemensamma intressen och särart samt att förvalta och sköta de gemensamma anläggningar som ställs under föreningens ansvar.”
I denna formulering kan det rymmas mycket – vad det blir formas av oss som är medlemmar i föreningen. Föreningen är öppen för alla hushåll som äger och/eller bor helt eller delvis inom fastighet som tillhör Uppveda.