Bilden visar ett bomärke från Erik Erson som bodde på Norrgården

Varför finns Uppveda Byalag

Byalaget bildades av ett gäng entusiaster som tyckte att det fanns mycket av gemensamma intressen att utforska och vårda i den trakt som går under namnet Uppveda. Dessutom fanns en förhoppning om att genom att göra detta tillsammans, alla vi som bor i Uppveda, skulle gemenskapen öka och därmed skulle det bli ännu trevligare att bo i området.

Syfte och mål

I våra stadgar står det.
Föreningens syfte är att främja Uppvedas gemensamma intressen och särart samt att förvalta och sköta de gemensamma anläggningar som ställs under föreningens ansvar.”
I denna formulering kan det rymmas mycket – vad det blir formas av oss som är medlemmar i föreningen. Föreningen är öppen för alla hushåll som äger och/eller bor helt eller delvis inom fastighet som tillhör Uppveda.

Byalaget förvaltar

Bybadet med brygga. Varje vår/sommar är medlemmarna gemensamt nere vid badet för att städa och röja efter vintern. Byalaget ser till att bryggan läggs i innan sommaren och tas upp på hösten samt renoverar den vid behov.

Smedjan som underhålls av Johnny Rosén. Vi planerar en smideskurs för nybörjare under 2023.

Busskuren förvaltas också av Byalaget som målar och reparerar den vid behov.

Uppveda Bryggförening hyr bryggplats av Byalaget. Kontaktperson är mona.eckered@gmail.com