Uppveda byalag är en ideell förning där alla som bor i Uppveda kan vara med och vårda och vidareutveckla sin hembygd till ett ännu trevligare ställe att vistas på.
Varför finns Uppveda Byalag
Hur blir man medlem
Aktuellt
Kontakt
Verksamhetsberättelse 2009 Uppveda Byalag