Uppveda byalag

Kom med i byalaget

Platsnamn

Byalagets starkt decimerade studiegrupp har i år som mål att leta efter platser. På de äldre kartorna har varje liten markbit ett namn. Vi tycker att det vore synd om dessa helt försvann i glömska. Här är nu en lista på namn från Lantmäterihandlingarna 1853. De namn som har en asterisk efter, vet vi var de ligger. Om du som läser det här vet något mer så vore vi tacksamma om du kontaktade någon av oss.
Lillgärdet Sjögärdet Nyvreten
Aspgärdet Storängsvreten Djupvreten
Westergärdet* Näsvreten Kohagsvreten
Badstuguvreten* Östervreten Norrängsvreten
Mossvreten Norrvreten Norrmossvreten
Södergärdet Lillröjan Korudan
Budrudan Westerängstäppa Westerängen*
Backvreten Lillgärdet Stockvreten
Lillvreten Långvreten Norrlöten
Österkärret Norrängen Norrmossen
Fläskängsvreten* Lillmyran Ramsjövreten
Norra Mässmyran Lilla Westerkärret Stora Westerkärret*
Södra Mässmyran Storrudan Österskogskärret
Björnvreten Sjöängen Gumbäcken*
Björnslåttan* Aspgärdslåttan Kastrudslåttan
Kalfmåssen Gubbashålet* Quarnslåtten
Nyslåttan Myrslåttan Wattmyra*
Finnkajsas äng Finnkajsas mossvall Äppelkärret
Djupkärret Lillängen Gubbängen
Stångmossen* Träskmåssen Träskflyn
Nykärret Söderlöten Strängkärret
Strandrudan Sibirien* Pickestorpet*
Munkåsvreten
vret= avlägsen åker/ nyodling i skog
ruda /rya= röjd mark
löt= betesmark
Studiegreppen / Bitte Greek
Humlegårdsvreten

1 kommentar

  1. piriton allergy tablets canada generic allergy medication list list of otc allergy medications

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2024 Uppveda byalag

Tema av Anders NorenUpp ↑