Kalle Andersson söker och finner vatten med slagruta 1970. Kalle föddes och bodde hela sitt liv på Norrgården.


foto Stina Behm