Uppveda byalag

Kom med i byalaget

När den vackra stenbron försvann

Den 15 oktober 1973 skulle en leverans av eldningsolja ske till Västerbacken. Tankbilen hade en enaxlad tank på släp, en typ av släp med hög tyngdpunkt och därmed lättvält då oljan kom i svängning.
Vid passage av Hammars hus i nedförsbacken mot bron fick släpet ett kast av en uppstickande sten i vänster vägkant. Släpet kom ut med höger hjul i diket.Föraren hade btåttom och upptäckte inte vad som hade hänt utan fortsatte över bron med släpet hängande över brokanten. Stora skador uppstod på bron.
Vid länstyrelsens besiktning 19 oktober utdömdes bron.
Utdrag ur Protokoll hållet inför länstyrelsen     Dnr 11.252-1212-73 i Stockholms län den 12 november 1973
§ 9
Vid av vägförvaltningen företagen besiktning av enskilda vägen inom Uppveda by ( B473 U), Norrtälje kommun konstaterades, att den befintliga stenbron var i ett ur trafiksäkerhetssynpunkt synnerligen dåligt skick, och måste omedelbart ombyggas. Vägförvaltningen har upprättat förslag jämte kostnadsberäkning för anläggning avvägtrumma.
Med anledning härav beslöt länstyrelsen att bevilja statsbidrag med 70% på en beräknad kostnad av 15 000 kronor.
Tankbilssläpet skadades kraftigt, axeln lossnade och hamnade längre bak under tanken, ett mindre läckage uppstod, men en hink räckte för att samla upp droppet. Chauffören fick koppla bort släpet som låg i diket och köra runt till kunderna för att tömma eldningsoljan i tankbilen. När det var gjort, återkom han för att pumpa över oljan från släpets tank, därefter kunde släpet bärgas.
Bron fick inte repreras utan måste grävas bort. Statens Vägverk ritade ett förslag till vägtrumma å ensk. väg till Uppveda, Norrtälje kommun. Solna den 19.10.73 Företagsnr B 473 U
För ersättning av den gamla bron inlämnade Per Gustav Eriksson anbud.
Anbud
Härmed erbjuder jag mig enl. upprättad arbetsritning utföra ny vägtrumma för Uppveda vägsamfällighet i Norrtälje kommun, för en summa å Kr 19000 ( nittontusen) med reservation för eventuella berg tillkommer ett pris av 70 kr ( sjuttio) pr kbm. Lag stadgad mervärdeskatt tillkommer å nämnda summa.
Det visade sig att arbetet inte var så lätt, bla fanns inte det cementrör som beslutats i närområdet, utan fick beställas från Hallsberg, dessutom var diametern 1,60 meter så stor att sprängning i botten på diket krävdes för att få ner röret i rätt nivå.
Till hjälp för utförandet av vägtrumman hade Vägförvaltningen skickat ritning på vägtrumman och ett kostnadsförslag på arbetskostnader och behövligt material. Kostnadsberäkningen låg på 15 ooo kronor.
Arbetet med vägtrumman drog ut på tiden och skapade en del besvär för byborna och blev inte roligare av att vintern närmade sig. Det försvårade också arbetet för Per Gustav Eriksson och sonen Per Anders.
En sammanställning över kostnader anseende ombyggnad ( iståndsättning) av bro nr 1 på väg till Uppveda, inom Uppveda vägsamfällighet, Norrtälje kommun.
Totalkostnad                   22 974 :-
Avgår per statsbidrag   10500:-
Överkjutande kostnad  12474:-
Solna den 5 december 1973                                                                                                                Vägförvaltningen i Stockholms län                                                                                                    Lage Andersson
Överskjutande beloppet ersätts av Lundins Åkeri AB, försäkringsbolag Trafik-Bore              Chauffören ansågs ha orsakat olyckan och fick sparken.
Bro nr 2 vid vägen till Södergården ( Vid Johnny Rosén) breddades med en vägtrumma från Gävle Galvan. Bron var för smal och hade en sväng, som inte var lämplig för stora bilar av typ foderbilar med hönsfoder till hönseriet vid Södergården.                                         Per Anders Eriksson lämnade anbud den 1/10 1983 på bräddning av bron vid ”Kalle Larsson”. Anbudet innebar bräddning av trumma, som sticks in i den gamla stenbron från väster, tillräckligt långt för att en överfyllning med vägmaterial inte ska rasa ner. Kostnaden enl. anbudet var 4000 kronor + moms. Betalning ska ske 31/12 – 83 med 2000:- + moms, samt 30/4 – 84 med 2000 :- + moms.
Henrik Skärblom

9 kommentarer

 1. allergy medications for itching skin allergy over the counter drugs claritin allergy sinus 12hr costco

 2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 3. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 4. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

 5. Online medicine home delivery https://indiaph24.store/# top 10 pharmacies in india
  indianpharmacy com

 6. mexican online pharmacies prescription drugs: mexico pharmacy – pharmacies in mexico that ship to usa

 7. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

 8. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

 9. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2024 Uppveda byalag

Tema av Anders NorenUpp ↑