Från år 2008 har byalaget haft en historiecirkel om Uppveda. Vad vi kommit fram till presenteras bl a under nedanstående sammanfattning av byns historia.  Under rubriken ”Byns historia kommer materialet fortlöpande att publiceras.

Vet du något som skulle kunna tillföra något till vår historieinsamling?

Vi söker bilder, brev, berättelser från förr.  Skriv gärna en kommentar eller kontakta någon i byalaget.