Hej alla medlemmar!
Vill på detta sätt kalla till årsmöte för Uppveda byalag den 30 april 2022 kl 18.00.
Vid gynnsam väderlek ses vi i Kalvhagen, tomten mellan Uppveda byväg 23-25,
annars i Lena och Johnnys lada.

Efter de sedvanliga årsmötet bjuder byalaget på
korvgrillning och fika utomhus om vädret tillåter.
Du/ni anmäl att du/ni kommer så vi har så det räcker.

Varmt välkommen!
önskar
Styrelsen för Uppveda

Ps Om du som jag glömt betala medlemsavgiften så gör det
innan årsmötet, Pg 561280-9 Ds