Medlemsbrev från Uppveda byalag den 7 juni 2021.

Hej medlemmar!

Bryggsättning mm.

Lördagen den 12 juni kl. 10 ska bryggan vid bybadet samt sedvanlig röjning. Bra att ta med egna redskap ex långskaftade sekatörer, kratta samt fikamugg.

Rishögarna ska också bort, byalaget hyr en flismaskin.

Årsmöte

På grund av rådande restriktioner förlägger vi även årsmötet till den 12 juni vid bybadet. Det fungerade utmärkt förra året.

Årsmötet börjar kl.11 Ta med egen mugg till fika.

Med vänliga junihälsningar,
Eva Brunnberg, ordf.

PS har du liksom jag glömt att betala din medlemsavgift för 2021? Ingen fara sätt in 100 kr på plusgironummer 561280-9 eller bankgiro 647-7046.