Badet sköts av byalaget. Gillar du att bada? Bli då medlem och stöd vår verksamhet.

Medlemsskap: För att bli medlem behövs att du bor,  sommarbor eller äger fastighet  i Uppveda.
Medlemsavgift är för närvarande 100 kr per hushåll och år. Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till byalaget via plusgironummer 561280-9 eller bankgiro 647-7046.
Glöm inte att skriva namn  och adress som avsändare