Uppveda byalag

Kom med i byalaget

Gengasfabrik

Man går den lilla vägen från Sjöveda upp till landsvägen. Väl där går man ca 50 m på vänster hand finns en uthuggning, ca 8 x 10 m. På denna yta ligger stenar som en gång var grund till en ”byggnad”. Denna konstruktion var murad av betongblock på tre sidor. Taket var av korruerad plåt. Så även två dörrar. Denna byggnad var en kolmila. Ved staplades i den, tändes på och fick glöda ner till träkol. Användes till bränsle till bussar, lastbilar och personbilar som gick med gengas. Vem som ägde detta vet jag ej. Jag såg detta under första hälften av 40-talet.
Bromma 11/9   2011
Sven Behm
”Fabriken” ligger alltså i den trekant som man kan se, när man går från Södergården söderut till Vätövägen. För tjugo år sedan var det en trekant med vägar på tre sidor, nu är den vänstra vägen igenvuxen.

8 kommentarer

  1. best allergy medications over the counter non drowsy allergy medication canada allergy medication better than allegra

  2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  3. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

  4. buy medicines online in india https://indiaph24.store/# online pharmacy india
    online shopping pharmacy india

  5. Your humor made this topic so engaging! For further reading, click here: DISCOVER MORE. Looking forward to the discussion!

  6. This article had me laughing and learning! For additional insights, check out: EXPLORE NOW. Any thoughts?

  7. A very well-written piece! It provided valuable insights. What are your thoughts? Check out my profile for more discussions!

  8. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2024 Uppveda byalag

Tema av Anders NorenUpp ↑