Byalaget förvaltar byns två samfälligheter S:2 och S:3 via ett avtal med samtliga 9 samfällighetsdelägare. Båda samfälligheterna ligger vid Vätösund.
Byalaget förvaltar också busskuren och byns gamla tvättstuga.

Gillar du att bada?

På den ena av samfälligheterna finns en liten badplats. Den sköts genom frivilligt arbete av byns byalag. Kom och hjälp till, ju flera vi är ju bättre resultat.
Utsikt från Uppveda bad

Åker du buss från Uppveda?

Här hittar du en direktlänk till SL:s tidtabell. Tidtabellen  finns också uppsatt vid den fina busskuren vid Vätövägen.

Smedja  i Uppveda?

Planen är att bygga om en gammal tvättsuga till smedja. Är du intresserad av att  medverka, hjälpa till?

Båtbrygga

Vid den andra av byns samfälligheter finns en liten båtgrygga med 10 platser avseedda för boende i Uppveda. Bryggan förvaltas av en separat förening, Uppveda Bryggförening.
Kontakta någon ur byalaget om du vill veta meera.